125 מ"ר המחולקת ל-5 דירות

התחלנו! 

125 מ"ר שיפוץ קומפלט עד היסוד יהפך ל 5 דירות.

כל דירה 1500 זלוטי לחודש הכל 7500 לחודש.

סיום משוער מרץ 2020.


מחיר: 1,550,000 זלוטי. 

הכל כלול! כולל דירות מושכרות, מרוהטות עם ציוד חשמלי.