התהליך כולו מלווה בנוטריון וכפוף להסכמי המס בין ישראל לפולין.